Sử dụng tabs để tự động xóa các dấu chấm khi nhập ký tự.

Mặc dù đã rất nhiều lần điền vào các form có sẵn trên word, nhưng lại không để ý là họ đã thiết kế một form nhập liệu rất hay.

Ví du như trên hình, các dấu chấm xuất hiện kín trên một dòng, tuy nhiên, có thể thấy là khi ta nhập tên, các thông tin khác, mỗi ký tự được nhập sẽ thay thế các dấu chấm mà không bị nhảy dòng.

Tìm tòi một thôi một hồi, mới tìm ra được cách làm, note lại đây cho nhớ.

Quy trình như sau:

1. Type một dòng ký tự ban đầu, ví dụ, Họ và tên: Nguyễn Văn A

2. Vào Paragraph setting, chọn Tabs

Thiết lập các thông số như trên rồi chọn Set, OK.

3. Tại vị trí sau cùng của tên (Nguyễn Văn A), gõ phím Tab trên bàn phím, sẽ suất hiện các dấu chấm, tuy nhiên, sẽ chưa dài và đầy đủ đến cuối dòng. Ta chọn Left Tab trên thanh Ruler để điều chỉnh độ dài của chuỗi dấu chấm.

Done!

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: